Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào ít học sinh giỏi nhất?

Biểu đồ chỉ số học sinh giỏi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E.

Dựa vào biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 350023:  Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào ít học sinh giỏi nhất?

A. Lớp 7E nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 7A ít học sinh giỏi nhất.

B. Lớp 7E nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 7A và 7C ít học sinh giỏi nhất.

C. Lớp 7E nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 7C ít học sinh giỏi nhất.

D. Lớp 7B nhiều học sinh giỏi nhất. Lớp 7A và 7C ít học sinh giỏi nhất.

Câu hỏi : 350023

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ. Đặt thước kẻ song song với trục “Lớp”. Dóng sang trục số.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp 7E có nhiều học sinh giỏi nhất: 16 học sinh giỏi.

  Lớp 7A và 7C có ít học sinh giỏi nhất: 12 học sinh giỏi mỗi lớp.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com