`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 7A có bao nhiêu học sinh giỏi nữ? Bao nhiêu học sinh giỏi nam?

Biểu đồ chỉ số học sinh giỏi của các lớp 7A, 7B, 7C, 7D, 7E.

Dựa vào biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 350025: Lớp 7A có bao nhiêu học sinh giỏi nữ? Bao nhiêu học sinh giỏi nam?

A. Lớp 7A có 5 học sinh giỏi là nữ, 8 học sinh giỏi là nam.

B. Lớp 7A có 6 học sinh giỏi là nữ, 8 học sinh giỏi là nam.

C. Lớp 7A có 4 học sinh giỏi là nữ, 8 học sinh giỏi là nam.

D. Lớp 7A có 4 học sinh giỏi là nữ, 7 học sinh giỏi là nam.

Câu hỏi : 350025

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ. Đặt thước kẻ song song với trục “Lớp”. Dóng sang trục số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát biểu đồ ta thấy:

  Lớp 7A có 4 học sinh giỏi là nữ, 8 học sinh giỏi là nam.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com