Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

Biểu đồ đọc sách:

Biểu đồ trên chỉ số quyển sách mà các bạn Bình, An, Minh, Hòa đã đọc trong một năm.

Dựa vào biểu đồ, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 350040:  Trung bình mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách?

A. 32

B. 28

C. 35

D. 30 

Câu hỏi : 350040

Phương pháp giải:

Muốn tính trung bình cộng số sách mà mỗi bạn đọc được, cần biết mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách từ biểu đồ. Số sách mà mỗi bạn đọc được:


Bình 35 quyển, An 40 quyển, Minh 25 quyển, Hòa 20 quyển.


Trung bình mỗi bạn đọc được: \(\left( {35 + 40 + 25 + 20} \right):4 = 30\) (quyển).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Muốn tính trung bình cộng số sách mà mỗi bạn đọc được, cần biết mỗi bạn đọc được bao nhiêu quyển sách từ biểu đồ.

  Số sách mà mỗi bạn đọc được: Bình 35 quyển, An 40 quyển, Minh 25 quyển, Hòa 20 quyển.

  Trung bình mỗi bạn đọc được: \(\left( {35 + 40 + 25 + 20} \right):4 = 30\) (quyển).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com