`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quốc Hoa của Thái Lan là gì?

Dưới đây là biểu đồ minh họa Quốc hoa của 5 quốc gia: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Nhật Bản và Ai Cập.

Quan sát và trả lời các câu hỏi sau:

Câu 350090: Quốc Hoa của Thái Lan là gì?

A. Hoa Sen

B. Hoa Muồng Hoàng Yến

C. Hoa Súng Trắng

D. Hoa Anh Đào

Câu hỏi : 350090

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào biểu đồ ta thấy, Quốc hoa của Thái Lan là Muồng Hoàng Yến.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com