Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{97345}\\{23220}\end{array}} \\\,\,\,..........\end{array}\)

Tính

Câu 351983: \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{97345}\\{23220}\end{array}} \\\,\,\,..........\end{array}\)

A. \(64125\)

B. \(73125\)

C. \(74125\)

D. \(74135\)

Câu hỏi : 351983

Phương pháp giải:

Đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l} - \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{97345}\\{23220}\end{array}} \\\,\,\,74125\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com