Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(y = \sqrt {x - m} \) xác định trên \(\left( {1; + \infty } \right).\) 

Định \(m\) để hàm số:

Câu 356006: \(y = \sqrt {x - m} \) xác định trên \(\left( {1; + \infty } \right).\) 

A. \(m \ge 1\)

B. \(m \le 1\)

C. \(m \ge 0\)

D. \(m \le 0\)

Câu hỏi : 356006
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số xác định \( \Leftrightarrow x - m \ge 0 \Leftrightarrow x \ge m.\) 

  Vậy tập xác định của hàm số là \(D = \left[ {m; + \infty } \right).\)

  Do đó: Hàm số xác định trên \(\left( {1; + \infty } \right) \Leftrightarrow \left( {1; + \infty } \right) \subset \left[ {m; + \infty } \right) \Leftrightarrow m \le 1.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com