Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100\\\,\,\,\,\,230:10\\\,\,\,\,\,56000:1000\end{array}\)                             

Tính nhẩm:

Câu 360508:  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100\\\,\,\,\,\,230:10\\\,\,\,\,\,56000:1000\end{array}\)                             

A. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100 = 35\\\,\,\,\,\,230:10 = 23\\\,\,\,\,\,56000:1000 = 560\end{array}\)   

B. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100 = 35\\\,\,\,\,\,230:10 = 23\\\,\,\,\,\,56000:1000 = 56\end{array}\)   

C. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100 = 350\\\,\,\,\,\,230:10 = 23\\\,\,\,\,\,56000:1000 = 56\end{array}\)   

D. \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100 = 35\\\,\,\,\,\,230:10 = 230\\\,\,\,\,\,56000:1000 = 56\end{array}\)   

Câu hỏi : 360508

Phương pháp giải:

Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, … ta chỉ việc bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,3500:100 = 35\\\,\,\,\,\,230:10 = 23\\\,\,\,\,\,56000:1000 = 56\end{array}\)   

  Chọn B                        

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com