Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

b. Trình bày suy nghĩ của em về tình cảnh của nhân dân Ấn Độ

Câu 362166: b. Trình bày suy nghĩ của em về tình cảnh của nhân dân Ấn Độ

Câu hỏi : 362166

Phương pháp giải:

quan sát, phân tích
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Người dân Ấn Độ phải chịu sự áp bức bóc lột nặng nề của thực dân Anh

  -> đời sống nhân dân bần cùng và chết đói

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com