Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,6,10 \times 98 + 6,10 \times 2 = ..........\)

Tính bằng cách thuận tiện:

Câu 362862: \(\,6,10 \times 98 + 6,10 \times 2 = ..........\)

A. \(6,10\)

B. \(61,0\)

C. \(610\)

D. \(6100\)

Câu hỏi : 362862

Phương pháp giải:

Đặt thừa số chung là 6,10 ra ngoài, ta được một số nhân với một tổng, tổng là 100. Khi nhân một số thập phân với 100 ta lùi dấu phẩy sang phải 2 chữ số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\,6,10 \times 98 + 6,10 \times 2 = 6,10 \times \left( {98 + 2} \right) = 6,10 \times 100 = 610\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com