Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(2\sqrt {48}  - 4\sqrt {27}  + \sqrt {75}  + \sqrt {12} \)

Tính 

Câu 364480: \(2\sqrt {48}  - 4\sqrt {27}  + \sqrt {75}  + \sqrt {12} \)

A. \(3\sqrt 3 \)

B. \(\sqrt 3 \)

C. \(-3\sqrt 3 \)

D. \(-\sqrt 3 \)

Câu hỏi : 364480
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,2\sqrt {48}  - 4\sqrt {27}  + \sqrt {75}  + \sqrt {12} \\ = 2\sqrt {{4^2}.3}  - 4\sqrt {{3^2}.3}  + \sqrt {{5^2}.3}  + \sqrt {{2^2}.3} \\ = 8\sqrt 3  - 12\sqrt 3  + 5\sqrt 3  + 2\sqrt 3 \\ = 3\sqrt 3 \end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com