Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {21 + 8\sqrt 5 }  + \sqrt {21 - 8\sqrt 5 } \)

Tính 

Câu 364481: \(\sqrt {21 + 8\sqrt 5 }  + \sqrt {21 - 8\sqrt 5 } \)

A. \( 2\sqrt 5\)

B. \(-2 \sqrt 5\)

C. \(0\)

D. \(8\)

Câu hỏi : 364481
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\sqrt {21 + 8\sqrt 5 }  + \sqrt {21 - 8\sqrt 5 } \\ = \sqrt {16 + 2.4.\sqrt 5  + 5}  + \sqrt {16 - 2.4.\sqrt 5  + 5} \\ = \sqrt {{4^2} + 2.4.\sqrt 5  + {{(\sqrt 5 )}^2}}  + \sqrt {{4^2} - 2.4.\sqrt 5  + {{(\sqrt 5 )}^2}} \\ = \sqrt {{{(4 + \sqrt 5 )}^2}}  + \sqrt {{{(4 - \sqrt 5 )}^2}} \\ = \left| {4 + \sqrt 5 } \right| + \left| {4 - \sqrt 5 } \right|\\ = 8.\end{array}\)   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com