`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\,90 + 48:2\)                                                        

Tính giá trị của biểu thức :

Câu 366103: \(\,90 + 48:2\)                                                        

A. 112

B. 114

C. 115

D. 119

Câu hỏi : 366103

Phương pháp giải:

Trong phép tính chỉ có phép cộng và phép chia ta thực hiện phép chia trước, phép cộng sau :

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,90 + 48:2 = 90 + 24\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,\,\,\,114\end{array}\)       

  Chọn B                               

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com