Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\({\rm{ }}x:2 - 457 = 6120\)                        

Tìm x:

Câu 368084: \({\rm{ }}x:2 - 457 = 6120\)                        

A. \(x=13\,144\)

B. \(x=12\,154\)

C. \(x=13\,145\)

D. \(x=13\,154\)

Câu hỏi : 368084

Phương pháp giải:

Ta thấy \(x:2\) là số bị trừ, muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Tìm được x chia 2 rồi ta nhân kết quả với 2 thì tìm được x.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,{\rm{ }}x:2 - 457 = 6120\\\,\,\,\,\,\,x\,:\,\,2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,6120 + 457\\\,\,\,\,\,\,x:2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,6577\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 6577 \times 2\\\,\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,13\,154\end{array}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com