Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Do you think there _____ less conflict in the world if all people spoke the same language?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 374075: Do you think there _____ less conflict in the world if all people spoke the same language?

A. were

B. will be

C. would be

D. are

Câu hỏi : 374075

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện loại 2

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 2 diễn tả điều không có thật trong hiện tại.

  Cấu trúc: If + S + V(quá khứ), S + would/ could + V

  Tạm dịch: Bạn có nghĩ rằng sẽ có ít tranh chấp trên thế giới nếu tất cả

  mọi người nói cùng một ngôn ngữ không?

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com