Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Applications _______ in after 30 April will not be considered.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Câu 382982: Applications _______ in after 30 April will not be considered.

A. sent                               

B. send                              

C. that is sent     

D. which sent

Câu hỏi : 382982

Phương pháp giải:

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề quan hệ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề quan hệ được rút gọn về dạng (bỏ đại từ quan hệ):

  - Ved/ V3: khi mệnh đề đó ở dạng bị động

  - to V: khi trước danh từ là “the only/ first/ second/ so sánh nhất …) => dạng bị động: to + be + Ved/ V3.

  Câu đầy đủ: Applications which are sent in after 30 April will not be considered.

  Câu rút gọn: Applications sent in after 30 April will not be considered.

  Tạm dịch: Các đơn xin việc được gửi sau ngày 30 tháng 4 sẽ không được xem xét.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com