Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số cách lấy ba viên bi khác màu là

Một túi có 20 viên bi khác nhau trong đó có 7 bi đỏ, 8 bi xanh và 5 bi vàng

Câu 387550: Số cách lấy ba viên bi khác màu là

A. 20                    

B. 280                  

C. 6840    

D. 1140

Câu hỏi : 387550
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số cách chọn 1 viên bi màu đỏ: 7 cách

     Số cách chọn 1 viên bi màu xanh: 8 cách

     Số cách chọn 1 viên bi màu vàng: 5 cách

  \( \Rightarrow \) Số cách lấy 3 viên bi khác màu là: \(7 \times 8 \times 5 = 280\) cách.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com