Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

High school students (A) should put time into (B) exploring careers and learn (C) about their skills and interests (D).

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 409958: High school students (A) should put time into (B) exploring careers and learn (C) about their skills and interests (D).

A. students

B. into

C. learn

D. interests

Câu hỏi : 409958

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cấu trúc song hành

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau giới từ “into” => động từ ở dạng V_ing

  Liên từ “and” nối những từ cùng loại, cùng dạng, cùng tính chất

  Trước “and” là một danh động từ => sau “and” cũng bắt đầu bằng một danh động từ.

  Sửa: learn => learning

  Tạm dịch: Học sinh trung học nên đầu tư thời gian vào việc tìm hiểu về nghề nghiệp và học hỏi các kĩ năng và sở thích của bản thân.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com