Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Câu 426858:

A. lake                       

B. game                                  

C. shape                                 

D. flat

Câu hỏi : 426858

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm “a”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. lake /leɪk/

  B. game /ɡeɪm/

  C. shape /ʃeɪp/

  D. flat /flæt/

  Phần gạch chân phương án D được phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com