Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Jenny and Kathy are arranging to see a new film.

- Jenny: "Why don't you come over and see the new film with me?"

- Kathy: “____________”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Câu 426882: Jenny and Kathy are arranging to see a new film.


- Jenny: "Why don't you come over and see the new film with me?"


- Kathy: “____________”

A. Great! I'd love to.  

B. Oh, I'm afraid so.

C. You're welcome     

D. Wow! I didn't realise that.

Câu hỏi : 426882

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Jenny và Kathy đang thu xếp để đi xem một phim mới.

  - Jenny: “Sao cậu không qua nhà tớ và đi xem phim mới cùng tớ nhỉ?”

  - Kathy: “____________”

  A. Tuyệt! Tớ thích lắm.

  B. Ô, tớ cũng e sợ như vậy.

  C. Không có gì.

  D. Wow! Tớ đã không nhận ra điều đó.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com