Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(8x\left( {x - 5} \right) - 2x + 10 = 0\)

Tìm \(x\), biết:

Câu 434336: \(8x\left( {x - 5} \right) - 2x + 10 = 0\)

A. \(x \in \left\{ {\dfrac{1}{4};\,\,5} \right\}\)

B. \(x \in \left\{ {\dfrac{1}{4};\,\, - 5} \right\}\)

C. \(x \in \left\{ { - \dfrac{1}{4};\,\,5} \right\}\)

D. \(x \in \left\{ { - \dfrac{1}{4};\,\, - 5} \right\}\)

Câu hỏi : 434336

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}8x\left( {x - 5} \right) - 2x + 10 = 0\\ \Leftrightarrow 8x\left( {x - 5} \right) - \left( {2x - 10} \right) = 0\\ \Leftrightarrow 8x\left( {x - 5} \right) - 2\left( {x - 5} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left( {8x - 2} \right)\left( {x - 5} \right) = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}8x - 2 = 0\\x - 5 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{1}{4}\\x = 5\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy \(x \in \left\{ {\dfrac{1}{4};\,\,5} \right\}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com