Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {6 + 2\sqrt 5 }  + \sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt {20} \)

Thực hiện phép tính:

Câu 434522: \(\sqrt {6 + 2\sqrt 5 }  + \sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt {20} \)

A. \(0\)

B. \(1\)

C. \(\sqrt 5 \)

D. \( - 1\)

Câu hỏi : 434522

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức hằng đẳng thức ở mẫu: \(\sqrt {{A^2}}  = \left| A \right| = \left\{ \begin{array}{l}A\,\,\,khi\,\,\,A \ge 0\\ - A\,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {6 + 2\sqrt 5 }  + \sqrt {9 - 4\sqrt 5 }  - \sqrt {20} \)

  \(\begin{array}{l} = \sqrt {{{\left( {\sqrt 5 } \right)}^2} + 2\sqrt 5  + 1}  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 5 } \right)}^2} - 2.2.\sqrt 5  + {2^2}}  - \sqrt {{2^2}.5} \\ = \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  + 1} \right)}^2}}  + \sqrt {{{\left( {\sqrt 5  - 2} \right)}^2}}  - 2\sqrt 5 \\ = \left| {\sqrt 5  + 1} \right| + \left| {\sqrt 5  - 2} \right| - 2\sqrt 5 \\ = \sqrt 5  + 1 + \sqrt 5  - 2 - 2\sqrt 5 \,\,\,\,\left( {do\,\,\,\sqrt 5  - 2 > 0} \right)\\ =  - 1.\end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com