Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.

Gieo một con súc sắc hai lần. Quan sát số chấm xuất hiện trên con súc sắc. Tính xác suất của các biến cố sau:

Câu 435428: A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.

A. \(\dfrac{5}{18}\).

B. \(\dfrac{1}{3}\).

C. \(\dfrac{1}{9}\).

D. \(\dfrac{1}{4}\).

Câu hỏi : 435428

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử.

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gieo một con súc sắc hai lần \( \Rightarrow n\left( \Omega  \right) = {6^2} = 36\).

  A: “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo nhỏ hơn 6”.

  \( \Rightarrow A = \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {1;1} \right);\left( {1;2} \right);\left( {1;3} \right);\left( {1;4} \right);\\
  \left( {2;1} \right);\left( {2;2} \right);\left( {2;3} \right);\\
  \left( {3;1} \right);\left( {3;2} \right);\\
  \left( {4;1} \right)
  \end{array} \right\} \Rightarrow n\left( A \right) = 10\)

  \( \Rightarrow P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega  \right)}} = \dfrac{10}{{36}} = \dfrac{5}{18}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com