Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính độ dài đoạn \(AB\) biết \(MN = a\left( {cm} \right)\).

Cho đoạn thẳng \(AB\) và một điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\). Gọi \(M,\,\,N\) lần lượt là trung điểm của \(AC\) và \(BC\).

Câu 443262: Tính độ dài đoạn \(AB\) biết \(MN = a\left( {cm} \right)\).

A. AB= a

B. AB = 2a

C. AB = 3a

D. AB = 4a

Câu hỏi : 443262

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:


+ Trên tia \(Ox\) có hai điểm \(M\) và \(N\), \(OM = a,\,\,ON = b\), nếu \(a < b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).


+ Điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(MA + MB = AB\).


+ \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) khi và chỉ khi \(AM + MB = AB\) và \(AM = MB\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì điểm \(C\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) nên ta có: \(AC + BC = AB\)

  Vì điểm \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AC\) nên ta có: \(AM = MC = \frac{{AC}}{2}\)

  Vì điểm \(N\) là trung điểm của đoạn thẳng \(BC\) nên ta có: \(CN = NB = \frac{{BC}}{2}\)

  Vì điểm \(C\) nằm hai điểm \(M\) và \(N\) nên ta có:

  \(MN = MC + CN\)\( = \frac{{AC}}{2} + \frac{{BC}}{2} = \frac{{AC + BC}}{2} = \frac{{AB}}{2}\)

  \( \Rightarrow MN = \frac{{AB}}{2}\)

  Ta có: \(MN = a\left( {cm} \right),\,\,MN = \frac{{AB}}{2} \Rightarrow AB = 2MN = 2a\,\,\left( {cm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com