Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

* Tính xác suất để bạn đó được 5 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm).

Trong một cuộc thi làm bài trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Một bạn học sinh do không học bài nên làm bài bằng cách chọn ngẫy nhiên đáp án cho mỗi câu.

Câu 444732: * Tính xác suất để bạn đó được 5 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm).

A. \({\left( {\dfrac{1}{5}.\dfrac{4}{5}} \right)^5}\)

B. \({\left( {\dfrac{1}{5}} \right)^5}{\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^5}\)

C. \(C_{10}^5.{\left( {\dfrac{1}{5}} \right)^5}{\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^5}\).

D. \(C_{10}^5{\left( {\dfrac{1}{5}.\dfrac{4}{5}} \right)^5}\)

Câu hỏi : 444732

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc nhân xác suất.

 • Đáp án : C
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để bạn học sinh đó được 5 điểm thì phải trả lời đúng 5 câu và sai 5 câu.

  Xác suất để bạn đó được 5 điểm là: \(C_{10}^5.{\left( {\dfrac{1}{5}} \right)^5}{\left( {\dfrac{4}{5}} \right)^5}\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com