Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

Dựa vào thông tin dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102

Sử dụng một nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là: \(u\left( t \right)={{U}_{0}}\text{.cos 100}\pi t\left( V \right)\), cấp cho một đoạn mạch điện gồm điện trở, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp như hình vẽ:

Điện áp hiệu dụng đo được như sau: 

Câu 457469: Hệ số công suất của đoạn mạch là bao nhiêu?

A. \(\sqrt{3}\)

B. \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)

C. \(\frac{\sqrt{2}}{2}\)

D. \(\frac{1}{2}\)

Câu hỏi : 457469

Phương pháp giải:

Hệ số công suất: \(\cos \varphi =\frac{R}{Z}=\frac{{{U}_{R}}}{{{U}_{AB}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {U_{AM}} = {U_R}\\
  {U_{MN}} = {U_L}\\
  {U_{NB}} = {U_C} = 100V
  \end{array} \right.\)

  + Điện áp hai đầu AB:

  \(U_{AB}^{2}=U_{R}^{2}+{{\left( {{U}_{L}}-{{U}_{C}} \right)}^{2}}\)

  \(\Leftrightarrow U_{R}^{2}+{{\left( {{U}_{L}}-100 \right)}^{2}}={{100}^{2}}\,\,\left( 1 \right)\)

  + Điện áp hai đầu AN:

  \(U_{AN}^{2}=U_{R}^{2}+U_{L}^{2}\Leftrightarrow U_{R}^{2}+U_{L}^{2}={{100}^{2}}\,\,\left( 2 \right)\)

  + Lấy \(\left( 1 \right)-\left( 2 \right)\) ta được:

  \(U_{L}^{2}-200{{U}_{L}}+{{100}^{2}}-U_{L}^{2}=0\Rightarrow {{U}_{L}}=50V\)

  Thay vào (2) ta được:

  \(U_{R}^{2}+{{50}^{2}}={{100}^{2}}\Rightarrow {{U}_{R}}=50\sqrt{3}V\)

  Hệ số công suất của đoạn mạch:

  \(\cos \varphi =\frac{{{U}_{R}}}{{{U}_{AB}}}=\frac{50\sqrt{3}}{100}=\frac{\sqrt{3}}{2}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com