Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\lim \dfrac{{\sqrt {3{n^2} + 1}  + n}}{{2{n^2} - 1}}\)

Tìm các giới hạn sau:

Câu 458679: \(\lim \dfrac{{\sqrt {3{n^2} + 1}  + n}}{{2{n^2} - 1}}\)

A. \(0\)

B. \(\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

C. \(-\dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\)

D. \(\dfrac{{\sqrt 3  + 1}}{2}\)

Câu hỏi : 458679

Phương pháp giải:

Chia cả tử và mẫu cho \({n^2}\).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\lim \dfrac{{\sqrt {3{n^2} + 1}  + n}}{{2{n^2} - 1}} = \dfrac{{\dfrac{1}{n}\left( {\sqrt {3 + \dfrac{1}{{{n^2}}}}  + 1} \right)}}{{2 - \dfrac{1}{{{n^2}}}}} = 0\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com