Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(S = 1 + 0,9 + 0,{9^2} + ... + 0,{9^{n - 1}} + ...\)

Tính tổng

Câu 460302: \(S = 1 + 0,9 + 0,{9^2} + ... + 0,{9^{n - 1}} + ...\)

A. \(10\)

B. \(-10\)

C. \(1\)

D. \(-1\)

Câu hỏi : 460302

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính tổng của CSN lùi vô hạn có số hạng đầu \({u_1},\) công bội \(q\) thỏa mãn \(\left| q \right| < 1\) là \(S = \dfrac{{{u_1}}}{{1 - q}}\).

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(S = 1 + 0,9 + 0,{9^2} + ... + 0,{9^{n - 1}} + ...\) là tổng của một CSN lùi vô hạn với \({u_1} = 1,\,\,q = 0,9\).

  Do đó: \(S = \dfrac{1}{{1 - 0,9}} = 10\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com