Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise _________ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are faraway.

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences.

Câu 468295: Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise _________ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are faraway.

A. existence

B. problem

C. awareness  

D. idea

Câu hỏi : 468295

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. existence (n) sự tồn tại     

  B. problem (n) vấn đề           

  C. awareness (n) nhận thức  

  D. idea (n) ý tưởng

  “Raise awareness about/of” nâng cao nhận thức

  Tạm dịch: Mặc dù những nhân vật như Elon Musk và Stephen Hawking có thể đưa ra nhận xét về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo là điều hoàn toàn bình thường, nhưng phần lớn các nhà khoa học máy tính đồng ý rằng những vấn đề này còn xa vời.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com