Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {x + 2}  - 2\sqrt {x - 1}  + \sqrt x } \right)\)

Tìm các giới hạn sau:

Câu 475611: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {x + 2}  - 2\sqrt {x - 1}  + \sqrt x } \right)\)

A. \(+\infty\)

B. \(-\infty\)

C. \(0\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 475611
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {x + 2}  - 2\sqrt {x - 1}  + \sqrt x } \right)\)

  \(\begin{array}{l} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 1}  + \sqrt x  - \sqrt {x - 1} } \right)\\ = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt {x + 2}  - \sqrt {x - 1} } \right) + \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \left( {\sqrt x  - \sqrt {x - 1} } \right)\\ = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{x + 2 - x + 1}}{{\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 1} }} + \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{{x - x + 1}}{{\sqrt x  + \sqrt {x - 1} }}\\ = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{3}{{\sqrt {x + 2}  + \sqrt {x - 1} }} + \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \dfrac{1}{{\sqrt x  + \sqrt {x - 1} }}\\ = 0\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com