Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Corn, domesticated by the American Indians, was bro to Europe by Columbus.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Câu 481913: Corn, domesticated by the American Indians, was bro to Europe by Columbus.

A. implanted

B. cultivated

C. reared

D. trained

Câu hỏi : 481913

Phương pháp giải:

Từ vựng
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  domesticated: được thuần hoá (động vật), lần đầu tiên được trồng (thực vật)

  A. implanted: trồng

  B. cultivated: cày cấy, trồng trọt

  C. reared: trồng trọt

  D. trained: huấn luyện

  => domesticated: lần đầu tiên được trồng = cultivated: cày cấy, trồng trọt

  Tạm dịch: Ngô, lần đầu tiên được trồng bởi người da đỏ Mỹ, được Columbus mang đến châu Âu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com