Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

He is a rich man. However, he leads a simple life.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 485794: He is a rich man. However, he leads a simple life.

A. If he were a rich man, he would lead a simple life.

B. Rich as he is, he leads a simple life.

C. As he is rich, he leads a simple life.

D. He leads a simple life in case he is a rich man.

Câu hỏi : 485794

Phương pháp giải:

Đảo ngữ / Nhấn mạnh với “as”

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Câu điều kiện loại 2: If + S + V-quá khứ đơn, S + would/could + V-nguyên thể

  (Diễn tả điều kiện trái với hiện tại, dẫn đến kết quả trái với hiện tại)

  Cấu trúc nhấn mạnh: Adj + as + S + V, S + V: mặc dù như thế nào… nhưng …

  As + S + V = Because + S + V: bởi vì

  S + V + in case + S + V: … phòng khi …

  Tạm dịch: Anh ấy là một người giàu có. Tuy nhiên, anh ấy có một cuộc sống giản dị.

  = B. Giàu có như vậy nhưng anh ấy sống giản dị.

  A. Nếu anh ta là một người giàu có, anh ta sẽ sống một cuộc sống giản dị. => sai nghĩa

  C. Vì anh ta giàu có, anh ta sống một cuộc sống giản dị. => sai nghĩa

  D. Anh ấy sống một cuộc sống giản dị trong phòng khi anh ấy là một người giàu có. => sai nghĩa

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com