Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nêu quy luật của dãy số trên?

Cho dãy số: \(1;6;11;16;21;...\)

Câu 500013: Nêu quy luật của dãy số trên?

A. Dãy số cách đều \(5\) đơn vị, số hạng nhỏ nhất là \(1\).

B. Dãy số cách đều \(5\) đơn vị, số hạng nhỏ nhất là \(6\).

C. Dãy số cách đều \(7\) đơn vị, số hạng nhỏ nhất là \(1\).  

D. Dãy số cách đều \(7\) đơn vị, số hạng nhỏ nhất là \(6\).

Câu hỏi : 500013

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính số số hạng của dãy số cách đều.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dãy số cách đều \(5\) đơn vị, số hạng nhỏ nhất là \(1\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com