Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

ƯC\(\left( {24;12;36} \right)\)

Bằng phép liệt kê các phần tử của tập hợp. Em hãy xác định:

Câu 500995: ƯC\(\left( {24;12;36} \right)\)

A. ƯC\(\left( {12;24;36} \right) = \left\{ {1;2;3;4} \right\}\)

B. ƯC\(\left( {12;24;36} \right) = \left\{ {1;2;3;4;6} \right\}\)

C. ƯC\(\left( {12;24;36} \right) = \left\{ {1;2;3;4;6;12} \right\}\)

D. ƯC\(\left( {12;24;36} \right) = \left\{ {1;2;3;4;6;12;24} \right\}\).  

Câu hỏi : 500995

Phương pháp giải:

Liệt kê các ước của một số tự nhiên.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: Ư\(\left( {24} \right) = \left\{ {1;2;3;4;6;8;12;24} \right\}\) ; Ư\(\left( {12} \right) = \left\{ {1,2,3,4,6,12} \right\}\) và Ư\(\left( {36} \right) = \left\{ {1,2,3,4,6,9,12,36} \right\}\).

  Suy ra ƯC\(\left( {12;24;36} \right) = \left\{ {1,2,3,4,6,12} \right\}\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com