Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Rút gọn các phân số sau: \(\frac{{25}}{{375}}\)

Em hãy hoàn thành bài tập sau:

Câu 501002: Rút gọn các phân số sau: \(\frac{{25}}{{375}}\)

A. \(\frac{1}{{15}}\)

B. \(\frac{5}{{75}}\)

C. \(\frac{2}{{30}}\)

D. \(\frac{4}{{60}}\)

Câu hỏi : 501002

Phương pháp giải:

Tìm ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số tự nhiên thông qua việc phân tích các số về tích các thừa số nguyên tố.

Tìm ước chung của hai hay nhiều số tự nhiên thông qua tìm ước chung lớn nhất.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(25 = {5^2}\,;\,375 = {3.5^3}\) nên ƯCLN\(\left( {25,375} \right) = {5^2} = 25\). Suy ra \(\frac{{25}}{{375}} = \frac{{25:25}}{{375:25}} = \frac{1}{{15}}\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com