Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(x \vdots 12,0 \le x < 30\)

Tìm \(x\), biết:

Câu 502123: \(x \vdots 12,0 \le x < 30\)

A. \(x \in \left\{ 0 \right\}\)

B. \(x \in \left\{ {0;12} \right\}\)

C. \(x \in \left\{ {0;12;24} \right\}\)

D. \(x \in \left\{ {0;1;12;24} \right\}\)  

Câu hỏi : 502123

Phương pháp giải:

Liệt kê các ước và bội của một số tự nhiên và kết hợp với điều kiện đề bài cho sẵn.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(x \vdots 12 \Rightarrow x \in B\left( {12} \right) = \left\{ {0;12;24;36;48;60;...} \right\}\) mà \(0 \le x < 30 \Rightarrow x \in \left\{ {0;12;24} \right\}\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com