Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I wish I _______ you some money for your rent, but I’m broke myself.

Choose the best answer to complete each of the following sentences

Câu 506074: I wish I _______ you some money for your rent, but I’m broke myself.

A. can lend

B. would lend   

C. could lend   

D. will lend

Câu hỏi : 506074

Phương pháp giải:

Thức giả đinh

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  I wish => I could +Vnt

  Tạm dịch: Tôi ước rằng tôi có tiền cho bạn vay, nhưng tôi cũng không có

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com