Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

John F. Kennedy was the youngest President of the United States and the fourth ______.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 511476: John F. Kennedy was the youngest President of the United States and the fourth ______.

A. to assassinate

B. to be assassinated  

C. who assassinated  

D. who is assassinated

Câu hỏi : 511476

Phương pháp giải:

Mệnh đề quan hệ rút gọn
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dùng mệnh đề quan hệ rút gọn dạng bị động “ to + be + PII” sau các cụm từ “ youngest” và “the fourth”

  Tạm dịch: John F. Kennedy là tổng thống trẻ nhất nước Mĩ và là tổng thống đời thứ 4 bị ám sát

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com