Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I shall be glad when he ________.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

Câu 516683: I shall be glad when he ________.

A. had gone

B. did go  

C. went  

D. has gone

Câu hỏi : 516683

Phương pháp giải:

Thì hiện tại hoàn thành
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  S + will/shall +V + as soon as/after + S + has/have + Ved/V3

  => dùng thì hiện tại hoàn thành để nhấn mạnh tính hoàn tất của hành động trong tương lai

  Tạm dịch: Tôi sẽ rất vui khi anh ta đi rồi

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com