Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Only if you do what you tell others _______ as they are told.

Choose the word or phrase that best completes each of following sentences

Câu 525073: Only if you do what you tell others _______ as they are told.

A. they will not do

B. they will do  

C. will they do  

D. won't they

Câu hỏi : 525073

Phương pháp giải:

Đảo ngữ với “only when”
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Only when + S + Vs/es, will + S + V: chỉ đến khi

  Tạm dịch: Chỉ khi bạn làm những gì bạn nói với người khác thì họ sẽ làm như những gì họ được bảo

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com