Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

Mike: “Do I still have to change my clothes?”  Bate: “________ .”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct one to complete each of the following sentences.

Câu 52597: Mike: “Do I still have to change my clothes?”  Bate: “________ .”

A. The party begins at 2 pomp       

B. Don’t change your mind, please

C. Let’s discuss that some time

D. Sure, take your time

Câu hỏi : 52597
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Communicative speaking

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com