Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\dfrac{5}{{11}}.\dfrac{7}{8}.\dfrac{{22}}{{21}}.\dfrac{4}{{15}}\)

Tính

Câu 528301: \(\dfrac{5}{{11}}.\dfrac{7}{8}.\dfrac{{22}}{{21}}.\dfrac{4}{{15}}\)

A. \(\dfrac{1}{9}\)

B. \(\dfrac{2}{9}\)

C. \(\dfrac{5}{9}\)

D. \(\dfrac{3}{2}\)

Câu hỏi : 528301

Phương pháp giải:

- Vận dụng quy tắc nhân hai phân số: Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) \(\dfrac{5}{{11}}.\dfrac{7}{8}.\dfrac{{22}}{{21}}.\dfrac{4}{{15}} = \dfrac{{5.7.22.4}}{{11.8.21.15}} = \dfrac{1}{9}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com