Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

For many couples, money is the source of arguments, frustration. When it comes to finances

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 528661: For many couples, money is the source of arguments, frustration. When it comes to finances

A. benefit

B. responsibility

C. prevention  

D. difficulty

Câu hỏi : 528661

Phương pháp giải:

Từ trái nghĩa
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. benefit (n) lợi ích

  B. responsibility (n) trách nhiệm

  C. prevention (n) sự ngăn chặn

  D. difficulty (n) khó khăn

  Tạm dịch: Đối với nhiều cặp vợ chồng, tiền bạc là nguồn gốc của những cuộc cãi vã, thất vọng. Khi nói đến tài chính và các mối quan hệ, chia sẻ gánh nặng tài chính là điều quan trọng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com