Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dạng bài Điền từ vào câu lớp 12

The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions..(from 69 to 70).

Câu 53678: The distinction between schooling and education implied by this remark is important.

A. explicit

B. implicit

C. obscure

D. odd

Câu hỏi : 53678
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  imply = hàm ý

  A.  rõ ràng

  B. tiềm ẩn

  C. che khuất

  D. trong xó

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com