Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký COMBO NỀN TẢNG LỚP 12

-39%

1

Bao gồm 4 khóa học Nền Tảng lớp 12 của 4 môn học bất kỳ theo khối thi học sinh đăng ký

2

Khóa học giúp học sinh nắm vững kiến thức cần thiết từ cơ bản đến nâng cao theo từng chương, từng chủ đề giúp học sinh đỗ tốt nghiệp và là tiền đề quan trọng trước khi bước vào giai đoạn luyện thi tốt nghiệp và Đại học.

3

Khóa học đặc biệt phù hợp với học sinh bắt đầu học chương trình lớp 12 và muốn đỗ tốt nghiệp

4

Đối với những môn học có nhiều giáo viên dạy trong cùng 1 Combo thì học sinh sẽ được chọn giáo viên sau khi thanh toán Combo

Đăng ký COMBO NỀN TẢNG LỚP 12

Trọn vẹn hơn - 48%

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com