Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký COMBO S3 - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH

-73%

1

Khoá học bao gồm video chữa đề thi thử TN THPT chi tiết từ giáo viên Tuyensinh247.com.

2

Đề thi trong khoá được biên soạn từ Giáo viên Tuyensinh247.com và đề thi thử TN THPT của các Sở GĐ&ĐT năm 2022.

3

Giúp học sinh: - Làm quen với cấu trúc đề thi, luyện tập với tất cả dạng đề quan trọng, nhận diện các lỗi hay mắc phải trong khi làm đề. - Làm quen với cấu trúc đề thi, luyện tập với tất cả dạng đề quan trọng, nhận diện các lỗi hay mắc phải trong khi làm đề.

Đăng ký COMBO S3 - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH

Trọn vẹn hơn - 48%

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com