Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi
-20%

Hướng dẫn tạo combo tự chọn

Bước 1

Chọn lớp

Bước 2

Chọn môn

Bước 3

Chọn tối thiểu 3 khóa học
(Có thể khác lớp hoặc khác môn)

Bước 4

Thanh toán
combo vừa tạo

Chọn khóa học bạn cần

Chọn Lớp
  • Lớp 12
  • Lớp 11
  • Lớp 10
  • Lớp 9
  • Lớp 8
  • Lớp 7
  • Lớp 6
  • Lớp 5
  • Lớp 4
  • Lớp 3
Chọn lớp trước

(Có thể chọn khác lớp & khác môn)

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

20% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

ĐĂNG NHẬP