Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Quy chế đọc đi

Được sơ tuyển cả công an và quân đội không?

Trong thời gian qua ban tuyển sinh của Tuyensinh247.com đã nhận được rất nhiều câu hỏi nói trên. Theo quy chế tuyển sinh công an cũng như quy chế tuyển sinh quân đội năm 2016 thì không có quy định nào bắt buộc thí sinh chỉ được sơ tuyển công an hay chỉ được sơ tuyển quân đội. Vì vậy việc sơ tuyển cả Công an và Quân đội là được và không hề vi phạm bất cứ quy chế nào.

Vậy khi sơ tuyển đối với các Trường Công an và Quân đội em đã bắt buộc đăng ký cụ thể một Trường Công an hoặc Quân đội với một ngành duy nhất. Vậy Tuyensinh247.com cho biết nếu khi biết điểm em không làm hồ sơ xét tuyển vào Công an hoặc Quân đội được không.?

Theo quy chế tuyển sinh năm nay cũng như năm trước được cục phó cục khảo thí Bộ GD trả lời cho ban tuyển sinh của Tuyensinh247.com thì việc sơ tuyển dù bất kì trường nào chỉ là điều kiện của trường. Khi có kết quả tùy theo kết quả của em mà em có thể tiếp tục xét vào trường đã sơ tuyển hoặc chọn một trường dân sự nào khác.Lưu ý:

- Các trường công an đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016, theo đó chỉ tiêu của hầu hết các trường đều giảm so với năm 2015, và đây là năm được dự kiến tuyển sinh công an vô cùng khốc liệt.

Xem chỉ tiêu chi tiết các trường công an tại đây: Chỉ tiêu tuyển sinh các trường công an nhân dân năm 2016

Xem tiếp toàn bộ: Quy chế tuyển sinh quân đội năm 2016.

Tuyensinh247.com

Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên Tuyensinh247.com

0 bình luậnHỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com