Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT An Lương – Bình Định – 2011.2012

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 2319

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt có những đặc trưng nào?

Câu 2: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Thế nào là tính quy phạm?

Câu 3: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

 Từ “ phong lưu” trong câu “ Cái án phong lưu khách tự mang” (Đọc tiểu Thanh Kí – Nguyễn Du) hiểu thế nào cho đúng?

Câu 4: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

 Đối tượng phê phán trong truyện “Tam Đại Con Gà” là gì?

Câu 5: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu sau đây tác giả sử dụng phép tu từ nào?

“Áo chàm đưa buổi phân li

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”

                             (Việt Bắc-Tố Hữu)

Câu 6: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Để viết một văn bản thuyết minh mạch lạc sáng tỏ cần:

Câu 7: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của văn bản?

Câu 8: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Câu nào sau đây không phải là văn học dân gian?

Câu 9: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Bức tranh thiên nhiên  trong bài “Cảnh ngày hè” (Nguyễn Trãi) gợi điều gì?

Câu 10: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu thơ sau sử dụng phép tu từ nào?

“Xưa phù du mà nay đã phù sa

Xưa bay đi mà nay trôi không mất”

                                      ( Chế Lan Viên)

Câu 11: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Dòng nào nêu đúng định nghĩa về hoạt động giao tiếp?

Câu 12: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Việc An Dương Vương chém đầu Mỵ Châu thể hiện điều gì?

Câu 13: PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) 

Phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10