Đề kiểm tra HKI môn Ngữ văn lớp 10 Trường THPT Nguyễn Khuyến - An Giang năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 2180

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm các nhân tố nào ? Chỉ ra các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau:

                                 Trâu ơi, ta bào trâu này

                          Trâu  ngoài ruộng, trâu cày với ta

                                 Cấy cày vốn nghiệp nông gia,

                          Ta đây, trâu đấy ai mà quàn công!

                                 Bao giờ cây lúa còn bông,

                          Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”

                                                    (Ca dao)

(2,0 điểm)

Câu 2:

Nước là một tài nguyên vô cùng quí giá nhưng hiện bị ô nhiễm một cách trầm trọng.  

Em hãy viết một bài văn ngắn khoảng 400 từ nêu suy nghĩ bản thân về vấn đề trên? (3,0 điểm) 

Câu 3:

Em cảm nhận thế nào về cuộc đời nhân vật Tấm trong truyện cổ tích “Tấm Cám”.(5,0 điểm) 

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10