Đề kiểm tra HKI môn Ngữ Văn lớp 10 Trường THPT Nông Cống – 2011.2012 (Đề 4-CT cơ bản)

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 2 câu - Số lượt thi : 2329

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: a. Trình bày ngắn gọn các đặc trưng của ngôn ngữ sinh hoạt?

b. Anh (chị) hãy chỉ ra dấu hiệu của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt biểu hiện trong câu ca dao sau:

                                      “Hỡi cô yếm trắng lòa xòa

                                  Lại đây đập đất trồng cà với anh”

 (3,0 điểm)

Câu 2:  Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. (7,0 điểm)

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh 0 0 0% 90.23

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10